FANDOM


Ngôn ngữENflag.png

Bộ tộc Hvetshran trước đây sinh sống ở Feemark, Tỉnh Ủy. Họ từng là một bộ tộc khá đông như con gián nhưng vì nạn đói kém Ất Dậu xảy ra vào khoảng năm 1815 mà số lượng của họ đã giảm sút sụt như kiến vô nước một cách đáng kể. Vào khoảng giữa năm 1820 và 1850, họ kết hợp với Treh để gia tăng số lượng chết đói của mình. Cùng với Treh, họ cùng nhau thành lập một bộ tộc mới bự chà bá không lớn hơn ổ mối có tên là Grlyt.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên