FANDOM


Ngôn ngữENflag.pngARflag.pngCAflag.pngDEflag.pngFRflag.pngJAflag.pngMSflag.pngNLflag.pngNOflag.pngPTflag.pngROflag.pngTLflag.png

Hvetshran là chủng tộc có khả năng xuất quỷ nhập thần, thoắt ẩn thoắt hiện như luyện lăng ba vi bộ trong chưởng và nét đặc trưng nhất ở chủng tộc này là thói quen hoạt động như những loài bò sát chứ không thể thành con người hòan tòan vì não máu lạnh. Phần lớn họ đều ăn thịt, hoạt động cả ngày và đêm họ không có đi ngủ và sống thành thị tộc. Kẻ thù của chủng tộc này là Sơn TinhThủy Tinh.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên