FANDOM


Deøl là một bộ tộc nằm ở phía Tây Bắc xứ Tô Kì. Tộc này chuyên phát triển máy bàn nhưng nay đã gần như thua sút trên thị trường. Họ chưa đăng cáo cho nên hành vi giao thông cũng vẫn phát triển từ từ chờ tuyệt diệt năm 1863.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên